Parets Vegetals

“Hi ha un llibre obert sempre per a tots els ulls: la natura.”

– Jean –Jacques Rousseau