Elements exclusius

‘Planta el teu propi jardí i decora la teva ànima, en lloc d’esperar que algú et porti flors.’

– Jorge Luis Borges.