Dutxes exteriors

‘Tria només una mestra: la Naturalesa.’

– Rembrandt.